Het yin-yang symbool staat voor het universum en zijn kosmische dualiteit. Yin en yang zijn twee stadia van een cyclische beweging; een cyclus die continu verandert en in elkaar overgaat. Zoals aan het yin-yang symbool te zien is, is iets nooit 100% yin of yang: in de nacht is er altijd nog een beetje licht; het is nooit volledig donker. De hoeveelheid licht die er is hangt af van het tijdstip in de avond.

Yang

Yang heeft o.a. de volgende eigenschappen: 
 • Licht
 • Zon
 • Activiteit
 • Hemel
 • Dag
 • Warmte
 • Mannelijk
 • Tijd

Yin

Yin heeft o.a. de volgende eigenschappen:
 • Donker
 • Maan
 • Rust
 • Aarde
 • Nacht
 • Koude
 • Vrouwelijk
 • Ruimte

De 4-aspecten van de yin-yang relatie

Yin en yang hebben 4 aspecten:

Yin en yang zijn tegengesteld aan elkaar

Bijvoorbeeld: Yin is koude en Yang is hitte. Echter is deze tegengesteldheid slechts relatief aan iets anders.  Bijvoorbeeld Nederland is yin tegenover Spanje, maar Yang tegenover Noorwegen.

Yin en yang scheppen elkaar

Yin en Yang hebben elkaar nodig om er te zijn; ze kunnen niet zonder elkaar. Zonder de dag kan er geen nacht zijn en zonder activiteit kan er geen rust zijn.

Yin en yang controleren elkaar

Yin en Yang zijn in een constante staat van dynamische balans. Wanneer een van de twee uit balans raakt, beïnvloeden ze elkaar door hun verhoudingen aan te passen en bereiken ze een nieuwe balans. 

Yin en yang gaan in elkaar over

Yin en Yang zijn niet statisch, ze gaan in elkaar over. Deze verandering gebeurt niet plotseling maar in een bepaald stadium wanneer zowel de interne als externe condities optimaal zijn. Bijvoorbeeld: een kuiken komt uit zijn ei bij het toevoegen van warmte (externe conditie), maar dit gebeurt alleen wanneer het kuiken volgroeid genoeg is om uit het ei te komen (interne conditie).

 

Yin en yang in het menselijk lichaam

Yin en yang zijn niet alleen om ons heen. Mensen bestaan ook uit yinne- en yange energie. Om goed en gezond te kunnen functioneren is het belangrijk dat yin en yang met elkaar in evenwicht zijn. Het moet niet zo zijn dat de een de ander overheerst.

Yang in ons lichaam

 • Hoofd
 • Rug
 • Externe (huid en spieren)
 • Verwarmt
 • Beschermt
 • Functie van de organen
 • Yange organen

Yin in ons lichaam

 • Romp
 • Buik
 • Interne (organen)
 • Verkoelt
 • Voedt
 • Structuur van de organen
 • Yinne organen

Disbalans van yin en yang

Het kan gebeuren dat yin en yang uit balans raken. De balans kan verstoord raken door bijvoorbeeld veranderingen in de omgeving, emotionele druk of door een ongezonde levensstijl. Wanneer deze disbalans langdurig voortduurt, kan er een ziekte ontstaan.

De disbalans van yin en yang kan in ons lichaam in een viertal vormen voorkomen:

Excess van Yin

Teveel aan koude in het lichaam.
Gevolg: lichaamsvloeistoffen gaan stagneren. Bijv. bloedstagnatie in de baarmoeder.

Excess van Yang

Te veel hitte. De vloeistoffen (= yin) van het lichaam verminderen.
Gevolg: droogte in het lichaam. Bijv. droge huid, droge mond.

Deficiëntie van Yin

Tekort aan yin in het lichaam. Yang is normaal.
Gevolg: lichte hitte verschijnselen, vooral in de avond. Bijv. nachtzweten.

Deficiëntie van Yang

Tekort aan yang in het lichaam. Yin is normaal.
Gevolg: lichte koude verschijnselen of vochtophopingen.